���������������������������������������������������������������

ข้อมูลส่วนตัว

สามารถแก้ไขรหัสผ่านสำหรับเข้าระบบได้

แก้ไขรหัสผ่าน

1. Username  ไม่สามารถแก้ไขได้

2. รหัสผ่าน สำหรับท่านที่ต้องการตั้งรหัสผ่านเข้าระบบใหม่

3. ยืนยันรหัสผ่าน กรอกให้ตรงกับ รหัสผ่านที่ได้กรอกไว้ใน ข้อ 2