������������������������������������������������������

ข้อมูลธุรกิจและการติดต่อ

1. ข้อมูลบริษัท

→ ชื่อร้านค้า/บริษัท

ชื่อร้านค้า สามารถเปลี่ยนได้ตลอด (จะแสดงในการสั่งปริ้นใบสั่งซื้อสินค้า/ใบนำส่ง)

เลขทะเบียนการค้า(มีหรือไม่ก็ได้)

เว็บไซต์ (ไม่สามารถแก้ไขได้)

 

 → เมื่อกรอกเรียบร้อยคลิกปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข

2. ข้อมูลที่อยู่

→ ที่อยู่ผู้ส่งสินค้าสำหรับติดกล่องสินค้า จะแสดงในการสั่งปริ้นใบสั่งซื้อสินค้า/ใบนำส่ง (เมื่อกรอก ตำบล จะมี อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ขึ้นให้เลือกอัตโนมัติไม่ต้องพิมพ์เอง)

→ เมื่อกรอกเรียบร้อยคลิกปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข

3. การติดต่อ จะแสดงในการสั่งปริ้นใบสั่งซื้อสินค้า/ใบนำส่ง

→ เบอร์โทรศัพท์         

→ e-mail

→ Facebook

→ m.me/   นำมาจาก https://www.facebook.com/Steck   เฉพาะส่วนที่อยู่หลังเครื่องหมาย / มาใส่ในช่อง

→ LINE ID  

→ เมื่อกรอกเรียบร้อยคลิกปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข